Vuorovaikutustaidot ja NVC

Tervetuloa syventymään Taitein ry:n työpajoihin arvostavan vuorovaikutuksen ja konfliktinhallinnan kysymyksiin. Työskentelyssä käytetään apuna Nonviolent Communication vuorovaikutusmallia (NVC).

Työpaja NVC:n perusteista on avoin kaikille kiinnostuneille eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja. Syventävä työpaja on tarkoitettu aiemmin kursseilla mukana olleille ja NVC:n perusteisiin jo tutustuneille.

NVC LYHYESTI:
”Nonviolent Communication” -termin voi suomentaa esimerkiksi arvostavaksi ja myötäeläväksi vuorovaikutukseksi ja se on yhdysvaltalaisen psykologin Marshall Rosenbergin (1934-2015) luoma ihmisten välistä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja sovittelua koskeva menetelmä.* Rosenbergille tärkeä kysymys oli ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatu; millainen toiminta johtaa ihmisten välisen yhteyden syntymiseen ja sen ylläpitämiseen? Minkälaisia ovat yhteyttä luovat ja sitä estävät vuorovaikutustavat?

NVC:n perustana on tarvelähtöinen ihmiskäsitys, jonka mukaan
• ihmisen toiminta perustuu tarpeiden tyydyttämiselle (fyysiset, sosiaaliset, henkiset tarpeet)
• ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti

NVC -mallin avulla voimme tarkastella omaa toimintaamme, pyrkiä rehelliseen itsemme ilmaisemiseen, sekä päästä empaattiseen, myötäelävään vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa.
NVC mallin neljä askelta ovat havainto, tunne, tarve ja pyyntö:
1) havainnot – on olennaista kyetä näkemään tapahtuma tai tilanne sellaisenaan ja ilmaisemaan tämä havainto sanallisesti lisäämättä siihen mitään tuomitsemista tai arvostelmaa.
2) tunteet – kyetä kertomaan mitä tunteita tähän havaintoon liittyy? Olemmeko loukkaantuneita, ärtyneitä, iloisia? Tarkastelun kohteeksi voimme ottaa sen, mitä juuri nyt tunnemme suhteessa näihin havaintoihin.
3) tarpeet – halu ilmaista, mitä nämä tunteet kertovat meidän tarpeistamme? Tunteet toimivat viestinviejinä.
4) pyynnöt – kun tarve on tunnistettu, on mahdollista esittää pyyntö tämän tarpeen täyttämiseksi.TYÖPAJAT:

Työpajojen tavoitteena on ohjata osallistujat pohtimaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja tarkastelemaan omaa toimintaa niissä. Työskentelytapoina ovat alustusten ja tiedollisen syventämisen lisäksi toiminnalliset harjoitukset sekä reflektoiva keskustelu saaduista kokemuksista.

Perehdymme vuorovaikutuksen perusasioihin; kuuntelemiseen, itseilmaisuun, tunteisiin ja tarpeisiin. Tutkimme NVC:tä ja erilaisia vuorovaikutustapoja sekä niiden vaikutusta ihmisten välisen yhteyden vahvistumisen näkökulmasta. Tutustumme myös erityyppisiin konflikteihin, konfliktien eskalaatio-malliin ja pohdimme konflikteja mahdollisuuksina.

Työpaja on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille eikä osallistuminen edellytä ennakkotietoja asiasta. Ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski.

TYÖPAJA NVC:n perusteista:
Päivämäärät: 26.-27.4.
Aika: pe klo 17:30-20:30 ja la klo 10-18

Paikka: Taitein ry, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki
Hinta: 280 euroa. Opiskelijat alennettuun hintaan, kysy lisää!
Maksu paikan päällä kortilla tai etukäteen Taitein ry:n tilille, viestiin NVC kurssi.
Mukaan mahtuu 6–14 osallistujaa.
TERVETULOA!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 22.4. mennessä:
taitein@taitein.fi


SYVENTÄVÄ TYÖPAJA:
Tarkoituksena on syventää tiedollisesti NVC:n perusteista opittua tutkimalla yhdessä harjoitellen lisää inhimillisessä vuorovaikutuksessa esille nousevaa, sitä yhdessä kokemuksellisesti havainnoiden ja siitä keskustellen. – Itsetuntemus on kehittymisen perusta. Mitä ei itsessään tiedosta, sitä ei voi muuntaa.

Syventävä työpaja on tarkoitettu kaikille aiemmin kursseilla mukana olleille tai muuta kautta NVC:n perusteisiin tutustuneille. Työpajan ohjaajina toimivat Kimmo ja Tuulikki Sarekoski.

Päivämäärä ja aika:
Päivämäärästä sovitaan peruskurssille osallistuvien kesken.
Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Hinta: 120 euroa.
Maksu etukäteen Taitein ry:n tilille, viestiin NVC työpaja,
tai kortilla paikan päällä. Mukaan mahtuu 5-9 osallistujaa.
Tervetuloa!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: taitein@taitein.fi

TAITEIN – Vuorovaikutustaidot ja NVC

OHJAAJA: Työpajojen ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski (OTK, VT, sovittelija). Hän työskentelee tällä hetkellä henkilöstöjohtajana. Oman toimensa sisällä ja ohella hän toimii myös sovittelijana ja ohjaa vuorovaikutus- ja sovittelutaitoja ryhmille. Hän on hoitanut erilaisia sovittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

TAITEIN – Kimmo Sarekoski, Vuorovaikutustaidot ja NVC

Huom! Mikäli yhteisössäsi on riittävä määrä kiinnostuneita (n. 6-12), niin tarjoamme kursseja pidettäväksi teille omana ryhmänänne, omissa toimitiloissanne ja teille sopivana ajankohtana. Kysy lisää: taitein@taitein.fi tai p. 050 4343432 (Tuulikki)
Vuorovaikutus- ja itsetuntemustaitoja

* Marshall Rosenberg on perustanut työnsä edistämiseksi kansainvälisen NVC-keskuksen – Center for Nonviolent Communication ( www.cnvc.org )

Kirjallisuutta: Rosenbergin jo klassikoksi muodostuneesta kirjasta on ilmestynyt suomennos Viisas Elämä sarjassa: https://viisaselama.fi/kirjat/rakentava-ja-myotaelava-vuorovaikutus/ 
Lisäksi suosittelemme oheislukemistoksi käsikirjana hyvin toimivaa Liv Larssonin kirjaa Sovittelun taito. https://www.adlibris.com/fi/kirja/sovittelun-taito-9789187489655