Vuorovaikutus- ja itsetuntemustaitoja

Vuorovaikutus- ja itsetuntemustaitoja yhteisöille, ryhmille ja yksityishenkilöille

Haluatko osata ilmaista itseäsi selkeämmin ja vaikuttavammin?
Toivotko pystyväsi toimimaan tietoisemmin erilaisissa (haasteellisissakin) vuorovaikutustilanteissa? Tarvitsetko toimivia työkaluja itsetuntemuksen ja muiden ymmärtämisen lisäämiseen?

TAITEIN – Vuorovaikutus- ja itsetuntemustaitoja

Järjestämme työyhteisöille, ryhmille ja yksityishenkilöille yksilöllisesti suunniteltua mm. Nonviolent Communication (NVC) -menetelmästä inspiroitunutta vuorovaikutuskoulutusta 1-2 päivän mittaisista kursseista pidempikestoisiin työyhteisökoulutuksiin.
 
Rakentavia vuorovaikutustaitoja voi jokainen oppia, harjoitella ja kehittää! Koulutuksemme tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot arvostavasta vuorovaikutuksesta, perehtyä vuorovaikutuksen perusasioihin (kuuntelemiseen, itseilmaisuun, tunteisiin ja tarpeisiin) sekä tutkia ja harjoitella erilaisia vuorovaikutustapoja ja niiden vaikutusta ihmisten välisen yhteyden vahvistumisen näkökulmasta. Koulutuksemme kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä.

Keskitymme koulutuksessa NVC-mallin neljän askeleen hallitsemiseen: 1) havainnot – on tärkeää kyetä näkemään tapahtuma tai tilanne sellaisenaan ja ilmaisemaan tämä havainto sanallisesti lisäämättä siihen tuomitsemista tai arvostelmaa; 2) tunteet – on tärkeää myös kyetä tunnistamaan ja kertomaan mitä tunteita tähän havaintoon liittyy; 3) tarpeet – tunteet toimivat viestintuojina, joiden avulla voimme tiedostaa ja ilmaista tarpeemme; 4) pyynnöt – kun tarve on tunnistettu, on mahdollista esittää pyyntö tämän tarpeen täyttämiseksi.
 
Nonviolent Communication tarkoittaa arvostavaa tai myötäelävää vuorovaikutusta. Se on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall Rosenbergin (1934–2015) luoma ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sovittelua koskeva menetelmä. NVC:n avulla voimme tarkastella omaa toimintaamme, pyrkiä rehelliseen itseilmaisuun sekä rakentaa empaattista, myötäelävää asennetta, ajattelua ja puhetta. Rosenbergille tärkeä kysymys oli vuorovaikutuksen laatu; millainen toiminta johtaa ihmisten välisen yhteyden syntymiseen ja ylläpitämiseen.

Tarjoamme myös yksilöllisesti suunniteltua sovittelukoulutusta, joka antaa valmiuksia konkreettisen sovittelutyökalun käyttämiseen konfliktien käsittelemisessä. Sovittelussa konfliktin osapuolet hakevat ratkaisun itse sovittelijan ohjaamana. Tutustumme erityyppisiin konflikteihin ja pohdimme niitä mahdollisuuksina.

Lisäksi tarjoamme itsetuntemuskoulutusta, joka auttaa sinua parantamaan itsetuntemustasi ja -reflektointia, vahvistamaan itsetuntoasi sekä tavoittamaan sisäisen rauhan kokemuksen ja vahvistumisen. Koulutuksen avulla voi tarkastella turvallisesti omia elämäntilanteita ja löytää niihin uusia näkökulmia ja oivalluksia. Koulutuksessa käytetään mm. ohjattuja mielikuvaharjoituksia ja elämänkaarityöskentelyä.
 
Kaikissa koulutuksissamme hyödynnetään tehokkaasti erilaisia menetelmiä, joilla saadaan osallistujat mukaan oppimisprosessiin mahdollisimman täysipainoisesti ja tietoista läsnäoloa vahvistavasti. Työskentelytapoina ovat teoria-alustusten ja tiedollisen syventämisen lisäksi pari- ja ryhmäharjoitukset, meditatiiviset läsnäoloharjoitukset, reflektoiva keskustelu ja kokemusten jakaminen. Lisäksi käytämme erilaisia taiteen tekemisen muotoja työskentelyn tukena ryhmädynamiikan sekä osallistujien itsensä kokeman sisäisen aktiivisuuden ja elävyyden vahvistamiseksi.

Ohjaajat:

TAITEIN – Kimmo Sarekoski

Kimmo Sarekoski (OTK, VT, sovittelija) ohjaa vuorovaikutus- ja sovittelutaidon kursseja erilaisille ryhmille sekä toimii oman toimensa sisällä ja ohella sovittelijana. Kimmo on hoitanut erilaisia sovittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Kimmo työskentelee tällä hetkellä HR-valmistelujohtajana, jota ennen hän on toiminut mm. henkilöstöjohtajana, juristina ja yrittäjänä.

TAITEIN – Tuulikki Sarekoski

Tuulikki Sarekoski (Filosofian praktikko, elämänkaariohjaaja, yrittäjä) toimii tässä koulutuksessa ohjaajan työparina fasilitoiden keskustelua ja kokemusten jakamista, auttaen ryhmädynamiikan ja itseoivalluksen syntymisessä.

Kuulostaako sinun tarpeisiisi sopivalta palvelulta? Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Yhteydenotot:
taitein@taitein.fi
Projektikoordinaattori
Tuulikki Sarekoski
p. 050 4343432

 Tulevia ja menossa olevia kursseja:
Vuorovaikutustaidot ja NVC
Perusharjoitustyöpaja