Vapauden filosofia -työpaja

Vapauden filosofia – tie itseoivallukseen. Rudolf Steinerin Vapauden filosofia teosta kokemuksellisesti työstävä verkkotyöpaja aloittaa uutena ryhmänä tammikuussa 2024. Lämpimästi tervetuloa yhteiseen työskentelyyn mukaan!

TAITEIN, VF 2022, kuva Lähteellä, T.S.

Työskentelyn tarkoituksena on pyrkiä tarkastelemaan ajattelua yksilöllisesti kehittyvänä kykynä, harjoittaen, aktivoiden sekä havainnoiden tätä omana voimana opiskelemalla yhdessä Rudolf Steinerin Vapauden filosofia kirjaa. Työpaja toteutuu verkkokurssina (Zoom), kokoontuen maanantaisin kello 18–19:30, alkaen 22. tammikuuta tutustumiskerralla. Ohjaus filosofian praktikko Tuulikki Sarekoski.

Vapauden filosofia on Rudolf Steinerin käänteentekevä filosofinen teos vapauden ja ajattelun luonteesta. Se osoittaa vapauden tosiasian – henkisen kyvyn ajatella puhtaasti ja toimia itsenäisesti oman ajattelun perustalta – mahdollisuutena modernille tietoisuudelle herätä itseoivallukseen. Perusteellisesti luettuna kirja johdattaa lukijaa elävän ajattelun kokemukseen – uuteen voimaan – jonka avulla kaikki ihmisen toiminta voi uudistua. Tätä Rudolf Steiner kutsuu eettiseksi individualismiksi.

Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä kysyäksesi lisää tai ilmoittaudu suoraan mukaan. Osallistuminen edellyttää ainoastaan aitoa kiinnostusta oman ajattelun kyvyn, ajattelun voiman aktiivista kehittämistä kohtaan, muita erityisiä ennakkotaitoja tai -tietoja ei tarvitse olla. Mukaan voi tulla niin aiemmin Vapauden filosofiaan tutustuneet kuin siihen ensikosketusta hakevat. Yhteisen työskentelyn mahdollistaessa dynaamista syventymistä sekä uudenlaisia näkökulmia niin tuttuna kuin vaikeanakin pidettyyn teokseen. Ensimmäiselle kerralle voi tulla tutustumaan ja päättää jatkosta tämän jälkeen.

Kausimaksu 45 euroa 5 kerran jakso. Ensimmäinen jakso 29.1.-26.2., toinen jakso 4.3.-1.4., kolmas jakso 8.4.-6.5., neljäs jakso 13.5.-17.6. (ei 20.5.!) Viides jakso 5.8.-2.9. Jaksoja on 4-5 riippuen ryhmän tahdista. Mukaan mahtuu 5–9 osallistujaa. Maksu maksetaan Taitein ry:n tilille FI34 4055 0011 6176 32 aina ennen toista 5 kerran tuntia, viitteellä: 5733. Työkirjana Rudolf Steinerin Vapauden filosofia. (Die Philosophie der Freiheit, 1894) Kirjasta on ilmestynyt uusi tarkistettu suomennos keväällä 2022. Julkaisijana Suomen antroposofinen liitto.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: taitein@taitein.fi

Aiemmin osallistuneiden kertomaa:

“Vapauden filosofian lukeminen ja työstäminen Taitein-ryhmässä on antanut minulle kokemuksia kohottavasta, elävästä ajattelusta, joka voi säteillä ympäristöön rakkautena. Olen tietoisemmin ymmärtänyt, että usein omat (ja muiden) mielipiteet/mielikuvat ovat epätäydellisiä, satunnaisia näkökantoja todellisuudesta. Ilman jäsentävää, käsitteellistä ja tahdottua ajattelua käsitykseni olioista ja ilmiöistä jää välttämättä vaillinaiseksi. Siksipä voin nyt helpommin sanoa “saatan olla väärässä” ja olla ottamatta muiden sanomisia liian henkilökohtaisesti. Tiedostan ajattelun merkityksen ja tärkeyden tienä todellisuuteen.” – Päivi

“Työskentely Vapauden filosofia -työpajassa vuoroin lukien ääneen ja vuoroin kuunnellen on opettanut minulle lempeällä tavalla kuuntelemista ja ajattelun keskittämistä kohdennettuun aiheeseen. Kurssin aihealueisiin tutustumalla ja ajattelua harjoittamalla syvensin kokemustani omasta itsestäni osana ympäröivää maailmaa. Yhteisessä työskentelyssä jokainen lähestyy aihetta omasta tulokulmastaan ja niin on hyvä, ajattelulla voimme tavoittaa toisemme välimatkojenkin päästä.” – Rebecka

”Vapauden filosofia on yksin luettuna vaikea teksti. Yhdessä luettuna se avautuu paremmin ja sisäistyy omaan ajatteluun – ainakin osin. Yhdessä luettu on yhdessä koettu ja yhdessä ymmärretty kukin omalla tavallaan. Vapauden filosofia oli minulle matka mielikuvien taakse syvempään maailman tiedostamiseen. Suosittelen.”
– Risto

TAITEIN / Filosofinen praktiikka
Tuulikki Sarekoski
+358 (0) 50 4343432
tuulikki@taitein.fi

TAITEIN, Tuulikki Sarekoski

Järjestäjä TAITEIN ry