Tutkiva ihmisyys

HAVAINNOIDA – TUNNISTAA – TIEDOSTAA, MUUNTAA UUDEKSI!

“The good can only spring forth from the depth of free human hearts and minds, working together in mutual help and understanding.” *

Tutkivan ihmisyyden työpajoissa; sen monimuotoisissa työryhmissä, kursseilla ja seminaareissa voimme oppia tuntemaan ja tiedostamaan syvemmin omaa itseämme ja maailmaa taiteellisen työskentelyn, keskustelun, itsehavainnoinnin ja ihmiskohtaamisen kautta kulkien. Työskentely voi johtaa yksilölliseen sisäiseen sielulliseen heräämiseen. Erityisenä mielenkiintomme kohteena ja työskentelyn kantavana voimana näemme inhimillisen vapauden ja luovuuden tietoisen kehittämisen, eräänlaisten sielussamme uinuvien ‘siementen’ herättelemisen tulevaisuuden voimina meissä. Näiden uusien kehittyvien sielullisten kykyjen avulla meidän on mahdollista muuntaa alemmassa itsessämme vallitsevat ja aikaamme ravisuttavat antisosiaaliset voimat, saaden meidät ihmiset seisomaan aidosti omin jaloin ja toimimaan itsenäisesti omien inhimillisten valintojemme edessä ja puolesta.

Tutkivan ihmisyyden työpajoissa pyrkimyksenämme on työskennellä toden ihmisyyden ytimessä ja ytimestä käsin. Aihepiireiltään ja tekemisen muodoiltaan vaihtelevissa työryhmissä ja kursseilla pyritään havainnoiden ja kokemuksellisesti tunnistamaan ja tiedostamaan niin ihmisessä kuin maailmassakin vaikuttavia erilaisia laadullisuuksia. Uskomme, että keskinäisellä kunnioituksella ja luottamuksella yhdessä työskennellen meidän on mahdollista kohdata ajassa ja itsessämme vaikuttavia antisosiaalisia, hajottavia ja jähmettäviä laatuja ja voimia, jotka tiedostavan työskentelyn kautta –  luoduin uusin ajatus- ja sydänvoimin – voivat muuntua uutta yhteisöllisyyttä ja ihmisyyttä luoviksi rakkaudellisiksi voimiksi.

Tiedustelut:
taitein@taitein.fi
Koordinaattori
Tuulikki Sarekoski
050 4343432

* Yeshayahu Ben-Aharon, 2017, Spiritual Science in the 21st Century: Transforming Evil, Meeting the Other and Awakening to the Global Initiation of Humanity

Jousimies, maalaus Teija Kettunen