Tutkiva ihmisyys

 

HAVAINNOIDA – TUNNISTAA – TIEDOSTAA  – JA MUUNTAA UUDEKSI!


Tutkivan ihmisyyden työryhmissä, kursseilla ja seminaareissa voimme oppia tuntemaan ja tiedostamaan syvemmin omaa itseämme ja maailmaa taiteellisen työskentelyn, keskustelun, itsehavainnoinnin ja ihmiskohtaamisen kautta kulkien. Työskentely voi johtaa yksilölliseen sielulliseen heräämiseen. Erityisenä mielenkiintomme kohteena ja työskentelyn kantavana voimana näemme inhimillisen vapauden ja luovuuden tietoisen kehittämisen, eräänlaisten sielussamme uinuvien ‘siementen’ herättelemisen tulevaisuuden voimina meissä. Näiden uusien kehittyvien kykyjen avulla meidän on mahdollista muuntaa alemmassa itsessämme vallitsevat ja aikaamme ravisuttavat antisosiaaliset voimat, saaden meidät ihmiset seisomaan aidosti omin jaloin ja toimimaan itsenäisesti omien inhimillisten valintojemme edessä ja puolesta.

Tutkivan ihmisyyden kursseilla työskennellään siten ihmisyyden ytimessä ja ytimestä käsin. Aihepiireiltään ja tekemisen muodoiltaan vaihtelevilla kursseilla pyritään havainnoiden tunnistamaan ja tiedostamaan niin ihmisessä kuin maailmassakin vaikuttavia erilaisia laadullisuuksia. Uskomme, että keskinäisellä kunnioituksella ja luottamuksella yhdessä työskennellen meidän on mahdollista kohdata itsessämme näitä antisosiaalisia, hajottavia ja jähmettäviä laatuja ja voimia, jotka tiedostavan työskentelyn kautta –  luoduin uusin ajatus- ja sydänvoimin – voivat muuntua uutta yhteisöllisyyttä ja ihmisyyttä luoviksi rakkaudellisiksi voimiksi.

 
“The good can only spring forth from the depth of free human hearts and minds, working together in mutual help and understanding.”
Yeshayahu Ben-Aharon, 2017, Spiritual Science in the 21st Century: Transforming Evil, Meeting the Other and Awakening to the Global Initiation of Humanity

https://www.amazon.co.uk/Spiritual-Science-21st-Century-Transforming

Comments are closed.