Tietoja meistä

TAITEIN  – luomassa lisää tilaa ja tarjoamassa uusia mahdollisuuksia taiteelliselle tekemiselle!


JÄRJESTÄMME PAJOJA JA KURSSEJA eri taiteiden harjoittamisen parissa. Kokemuksemme mukaan erilaiset taiteellisen tekemisen muodot tarjoavat hienoja mahdollisuuksia liikuttaa ja elävöittää itseämme ja sisintämme, kukin tehden taidetta kuitenkin omalla luovalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan käsin.
Katsomme, että avoimuus uudelle; ihmettelyn taito sekä yksilöllisesti kehittyvä herkkyys kohdata ja tunnistaa tietoisemmin erilaisia sielullisia laatuja ovat ihmisyyteen kuuluvia perustavia tulevaisuuden voimia, joita me haluamme olla toiminnallamme ravitsemassa.
Keskitymme pajoissamme ja kursseillamme tietoisemmin tekemiseen ja siinä ilmenevän inhimillisen luovan sisäisen voiman vahvistamiseen, emme niinkään ulkoisiin suorituksiin ja tuloksiin. Niitä voi meistä huomioida myöhemminkin. Muuntuminen kysyy aikaa ja askelia.. Ilo syntyy liikahduksista ja yhdessä tekemisestä!

TUTKIVAN IHMISYYDEN työryhmissä, kursseilla ja seminaareissa voimme oppia tuntemaan ja tiedostamaan syvemmin omaa itseämme ja maailmaa taiteellisen työskentelyn, keskustelun, itsehavainnoinnin ja ihmiskohtaamisen kautta kulkien.

HALUAMME PALVELLA niin taiteen harrastajia kuin taidepajojen ja -kurssien vetäjiäkin. Tarkoituksenamme on olla mahdollisimman kynnyksettömän ja mutkattoman taiteellisen harrastamisen organisoija, tarjoten siten kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden aloittaa taiteiden harjoittamisen parissa. Kysy tarjonnastamme ja tule mukaan. Tai kerro mitä haluaisit olla itse ohjaamassa ja missä, autamme järjestämisessä.

HALUATKO TUKEA TOIMINTAAMME? 
Taitein ry:n kannatusjäsenmaksu on 35 euroa vuosi. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu Taitein ry:n tilille Aktia Tapiola
FI34 4055 0011 6176 32. Kirjoita viestiosaan nimesi ja maininta jäsenmaksusta. Jäsenmaksun maksaneet ovat oikeutettuja  jäsenetuun. Myös vapaat tukimaksut ovat erittäin tervetulleita. Näiden avulla voimme laajentaa toimintaamme ja saada siihen vakautta. Tiedustelut: taiteinry@gmail.com

Lämmin kiitos kaikille tukijoille! 

Taitein
Taitein