Tietoja meistä

Taitein – Omakuvapaja 2017, A-S.M.

JÄRJESTÄMME PAJOJA JA KURSSEJA eri taiteiden harjoittamisen parissa. Kokemuksemme mukaan erilaiset taiteellisen tekemisen muodot tarjoavat hienoja mahdollisuuksia liikuttaa ja elävöittää itseämme ja sisintämme, kukin tehden taidetta kuitenkin omalla luovalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan käsin.

Katsomme, että avoimuus uudelle; ihmettelyn taito sekä yksilöllisesti kehittyvä herkkyys kohdata ja tunnistaa tietoisemmin erilaisia sielullisia laatuja ovat ihmisyyteen kuuluvia perustavia tulevaisuuden voimia, joita me haluamme olla toiminnallamme ravitsemassa.
Keskitymme pajoissa ja kursseilla tietoisemmin tekemiseen ja siinä ilmenevän inhimillisen luovan sisäisen voiman vahvistamiseen, emme niinkään ulkoisiin suorituksiin ja tuloksiin. Niitä voi meistä huomioida myöhemminkin. Muuntuminen kysyy aikaa ja askelia.. Ilo syntyy liikahduksista ja yhdessä tekemisestä!

TUTKIVAN IHMISYYDEN työpajoissa ja kursseilla voimme oppia tuntemaan ja tiedostamaan syvemmin omaa itseämme ja maailmaa taiteellisen työskentelyn, keskustelun, itsehavainnoinnin ja ihmiskohtaamisen kautta kulkien.

HALUAMME PALVELLA niin taiteen harrastajia kuin taidepajojen ja -kurssien vetäjiäkin. Tarkoituksenamme on olla mahdollisimman mutkattoman ja laadukkaan taiteellisen harrastamisen organisoija, tarjoten siten kiinnostuneille erilaisia mahdollisuuksia aloittaa taiteiden harjoittamisen sekä itsekasvatuksen ja ihmisenä kehittymisen parissa. Kysy tarjonnastamme ja tule rohkeasti mukaan, aluksi vaikka tutustumaan. Tai kerro mitä haluaisit olla itse ohjaamassa ja missä, autamme järjestämisessä.

TAITEIN toimitila Lehtikuusentiellä Helsingissä

Lue Takojassa julkaistu artikkeli Taitein kuuluu kaikille: