Terve raha -työryhmä

“Taiteen tavoite on tehdä ihmisistä vapaita, siksi taide on minulle vapauden tiedettä.” Joseph Beuys

Terve raha -työryhmä on osa kansainvälistä liikettä, joka tutkii ja edistää Rudolf Steinerin (1861–1925) luonnostelemaa yhteiskunnallista kolmijäsennystä ja yhteenliittymätaloutta. Työryhmä on toiminnassaan muun muassa edistänyt eurooppalaista rahoitusaloitetta, jonka tavoitteena on luoda uusi rahoitusmuoto yleishyödyllisille ja tarvelähtöiseen tuotantoon suuntautuneille yrityksille https://www.creditinitiative.eu/en/

Vuodesta 2016 toiminut työryhmä tavoittelee uutta, ilmiölähtöistä ja kokemuksellista ymmärrystä taloudesta ja yhteiskunnasta assosiatiivisen taloustieteen (associative economics) inspiroimana. Terve raha -työryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ja opiskelemaan Taitein ry:n toimitilassa Helsingin Ruskeasuolla ja ottaa lämpimästi vastaan uusia yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneita jäseniä.

Työskentelyn tavoitteena on luoda uusia aloitteita tämän ajan sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Työryhmä järjestää tutkivalla ja kuuntelevalla asenteella keskustelu- ja opintopiirejä, työpajoja sekä muita tapahtumia assosiatiivisen taloustieteen inspiroimana, ja tekee tätä mielellään myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työryhmän toiminnasta vastaavat Tuulikki Sarekoski, Johannes Kananen, Toni Kellinsalmi, Päivi Pöyhönen ja Kimmo Sarekoski. Yhteydenottopyynnöt: taitein@taitein.fi

Lue linkin takaa Terve raha -työryhmän kirjoittama artikkeli, joka ilmestyi 24.4.2024 Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -ohjelmassa, ja lähde mukaan keskusteluun todellisen vaurauden perustasta ja tekijöistä!

Tulevia tapahtumia:

Menneitä tapahtumia:

https://taitein.fi/talous-ja-yhteiskunta-elavana-tapahtumana-johdantokurssi

Työryhmän jäseniä haluaa olla mukana edistämässä myös Eurooppalaista rahoitusaloitetta, European Credit Initiative, jonka julkistamistapahtuma Suomessa oli 11.10.2019, verkostoitumalla muihin tätä hanketta ja uutta taloudellista sekä yhteiskunnallista ajattelua edistäviin työryhmiin ja tahoihin. Rahoitusaloitteesta voi lukea myös suomeksi täältä: https://www.creditinitiative.eu/fi/

https://www.creditinitiative.eu/en
TAITEIN – Terve raha työryhmä ja tapahtumat

Lue Takojan artikkeli: 100 vuotta Joseph Beuysin syntymästä. Julkaistu 5.10.2021.