Puheharjoituksia

Tällä kurssilla harjoitellaan puhetaidetekniikkaa, tehden yhdessä Rudolf Steinerin puhe- ja draamataidekurssin sisältämiä puheenmuodostusharjoituksia. Huomio on itse harjoituksissa ja niiden aikaansaamissa vaikutuksissa ja kokemuksissa. Harjoitukset ovat saksankielisiä, mutta saksan ymmärtäminen ei ole kuitenkaan tarpeellista harjoitusten tekemiselle, sillä niiden sisältö on useimmissa tapauksissa merkityksetöntä. Keskitymme harjoituksissa hengityskaareen, artikulaatioon, äänteisiin, eleisiin sekä mielikuviin, joten on jopa eduksi, ettei huomio karkaa sanojen merkityksiin äänteiden sijaan. Harjoitukset kasvattavat tietoisuutta puhe-elimistön toiminnasta ja puheesta itsestään, josta muodostetaan taiteellinen elävä teko.

Harjoittelu tukee erityisesti runonlausuntaa, tarinankerrontaa ja näyttelijäntyötä, mutta sopii kaikille, jotka käyttävät ääntään työssään tai haluavat kehittää omaa puheilmaisuaan. Aktiivinen harjoittelu voi herättää uudenlaisia elämänvoimia, sekä elävöittää ja vahvistaa koko olemusta.

Kurssin vetäjänä puhe- ja draamataiteilija Kari Westerlund.
https://taitein.fi/elavaa-puhetta/

Ajankohta: tiistaisin 9.1. – 13.2. klo 19:15 – 20:00

Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki

Hinta: 8 euroa per kerta. 6x sarjalippu 40e. Maksu käteisellä tai kortilla.

Huom. Kalevala -kurssin jatkona hinta 5 euroa per kerta / 6x sarjalippu 30e.
Ks.: https://taitein.fi/kalevala/

Ilmoittautumiset: kari@taitein.fi  tai viestitse 0449862242

TAITEIN – Puhe ja draamataide