Antroposofia 2000-luvulla

Antroposofinen hengentiede on toimintaa. Se on prosessi mikä johtaa, antamalla sen kasvaa meissä, heräämiseen todelliseen olemukseemme sekä maailman kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Rudolf Steiner, antroposofian muotoilija, kehitti tien jota kulkemalla jokainen modernin ajan ihminen voi saavuttaa kokemuksellista tietoa henkisestä todellisuudesta sekä tuoda sitä käytäntöön kaikilla elämän eri osa-alueilla.

Antroposofiassa yhdistyvät selkeä tieteellinen ajattelu, harmoninen taiteellis-esteettinen sydämen toiminta, kaiken analysoinnin ja teoretisoinnin ylittävä, konkreettinen ymmärrys todellisuudesta, sekä huippuunsa viritetty kognitiivis-meditatiivinen tietoisuustie. Antroposofian perustana on myötätunto ja omistautuminen ihmisyyden ja maan hyvän puolesta toimimiselle, herääminen vapauteen ja vastuuseen potentiaalistamme; yhteyden luominen Kristukseen, koko ihmiskunnan ja maailmamme korkeampaan itseen.

Antroposofia 2000-luvulla luo tapoja elää ja työskennellä herätäksemme henkisesti tänä päivänä. Kun Steiner kehitti antroposofiaa sata vuotta sitten, elivät ihmiset täysin toisenlaisessa maailmassa kuin nykyään. Myös henkinen maailma – kuten antroposofian koti, Mikael-koulu – oli aivan toisessa tilassa kuin tänään. Näitä tapoja ja muutoksia ovat tutkineet hengentieteilijä Yeshayahu Ben-Aharon, hänen johtamansa Global Event College sekä kansainvälinen koulu ja henkinen yhteisö Global School of Spiritual Science, jotka luovat perustaa 2000 -luvun henkiselle Mikaeliselle työskentelylle.

Mikä on ihmisen suhde henkiseen maailmaan nykyisellä 2020 luvulla?

Mitkä inhimilliset kyvyt ja oivallukset palvelevat kunkin ihmisen kehitystä juuri nyt? Mitä henkinen herääminen konkreettisesti on, ja miten se käytännössä tapahtuu? Miksi yhteisöllinen, yhdessäluotu ja -kuljettu henkinen tie on nykypäivänä yhä tärkeämpää?

Näihin kysymyksiin voimme löytää vastauksia Antroposofia 2000-luvulla työskentelyn kautta.

Järjestän ja tarjoan työskentelyä tähän liittyen mm. seuraavasti:

Pitkät ja lyhyet hengentieteelliset koulutukset
Kurssit livenä, etänä ja tallenteilla
Seminaarit, retriitit, workshopit, luennot
Henkilökohtaiset koulutukset ja konsultaatiot
Yhteisöllinen ja projektipohjainen mentorointi

Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää, sekä pyydä tiedotuslistalle!

Jeremy Qvick,
Global Event Collegen jäsen, Global School of Spiritual Science -koulun opettaja, akateeminen tietoisuustutkija ja antroposofian opiskelija, tietokirjailija, meditaatio-opettaja

Jeremy.qvick@gmail.com
+358 44 2974573

Aiempia tapahtumia:

Tietoinen herääminen – Itseoivallus 

Taitein järjesti kaikille kiinnostuneille avoimen workshopin teemasta 9.-11.6.2023. Ohjaajana Jeremy Qvick. Huom! Kurssi voidaan uusia pyynnöstä. Tiedustelut: taitein@taitein.fi

Jokaisessa henkisessä traditiossa, filosofiassa sekä tieteessä pyritään totuuteen ihmisen olemuksesta. Tietoisuutta omasta minän todellisuudesta kutsutaan heräämiseksi: itseoivallukseksi. Silloin koemme kuka me todella olemme, samalla käsittäen kuinka paljon elämme ulkoa saatujen uskomuksien ja käyttäytymismallien mukaisesti. 

Rudolf Steiner luo Vapauden Filosofia -työssään modernin tien itseoivallukselle. Tällä tiellä egomme voimat aktivoidaan ja muunnetaan tietoisen heräämisen kokemukseksi. Näin koko ihminen kaikkine karvoineen, modernina älyllisenä olentona otetaan mukaan itseoivallukseen.

  • Tämä kurssi antaa meille ymmärryksen sekä konkreettiset työkalut heräämiseen todellisena itsenä.
  • Me olemme vapaita ja vastuullisia luomaan todellisuutemme, vapaita antamaan arvon ja merkityksen elämämme ilmiöille, omalle itsellemme sekä kohtalolle.
  • Itsemme oivaltavasta tietoisuudesta käsin toimiessa, laajentuu näkökulmamme ja maailmankatsomuksemme yli ahtaiden rajojen. Opimme ymmärtämään toisia ja maailmaa kokonaisvaltaisemmin.
  • Opimme ottamaan vastuun siitä, katsommeko elämää negatiivisten vai positiivisten ajatuslinssien läpi.
  • Osa kärsimyksestämme johtuu siitä, ettemme ole kosketuksissa itsemme kanssa, vaan samaistumme toisten meille antamiin ajatuksiin siitä kuka olemme, ja miten meidän kuuluisi ymmärtää elämä sekä oma paikkamme siinä.
  • Kurssin aikana tehdään useita harjoituksia, jotka mahdollistavat tietoisen heräämisen, itseoivalluksen, vahvistavat vapautta, luovuutta ja sydämen lämpöä.
  • Työskentelyn perustana toimii Rudolf Steinerin antroposofinen hengentiede.

Moi, olen Jeremy Qvick, 34-vuotias tietoisuustutkija, meditaatio-ohjaaja sekä kirjailija Inarista. Olen viimeisen kahdentoista vuoden aikana perehtynyt syvällisesti antroposofiaan, filosofiaan ja meditatiiviseen työskentelyyn. Hain viime vuosina työlleni yliopisto-pätevyyden New Yorkin Osavaltion yliopistosta Empire State Collegesta. Opiskelen ja opetan kansainvälisessä hengentieteellisessä koulussa, Global School for Spiritual Sciencessa opettajani ja kollegani Yeshayahu Ben-Aharonin johdolla. Olen järjestänyt lukuisia seminaareja, workshoppeja ja luennoinut alati etsien elävää kohtaamista ja kokemuksellista tietoa. 

KURSSITIEDOT:
Päivämäärät: 9., 10. ja 11.6.2023
Aika: pe klo 17-20, la 10-18 ja su klo 10-13
Paikka: Taitein toimitila Odilia, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Hinta: 150 euroa. Maksu maksetaan etukäteen Taitein ry:n tilille FI34 4055 0011 6176 32, viestiin: Workshop Jeremy Qvick.

Mukaan mahtuu 6–12 osallistujaa!
Lisätiedot: jeremy.qvick@gmail.com

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: taitein@taitein.fi

TERVETULOA!