Posted on

by

in

Sielun koettelemus

Sielun koettelemus -draama ja Taiteinin syksyn työpajat tutustuttaviksi!

”Minun on nyt esitettävä vakava kysymys sieluni syvyyksille: Mikä tässä rakkaudessa ajaa minua niin vahvalla voimalla?” Rudolf Steinerin kirjoittamassa mysteerinäytelmässä Sielun koettelemus yksi sen henkilöistä, Maria, sanoo, hänen astuessa omassa sisäisyydessään kipeälle kynnykselle, jolla hän tiedostaa että hänelle hyvin läheinen ihminen, nuori taiteilija Johannes, voi edetä omalla kehitystiellään vasta kun Maria itse kykenee jättämään ystävänsä tahdon täysin vapaaksi ja erottamaan itsensä siitä riippuvuussuhteesta joka heidän välilleen on muodostunut pidättäytymällä vaikuttamasta suoraan Johanneksen olemukseen ja toimintaan. Tämä ei tarkoita heille kuitenkaan ulkoista eroa, vaan rakkauden voiman kasvamista uudelle tasolle, jolla he voivat auttaa toisiaan luovemmin kehittymään omina henkisinä yksilöllisyyksinään, toisen sielusta vapaana. 

Marian tulee tiedostaa, että toisen ihmisen elämäntie ja sen kautta kehittyvä yksilöllinen sielu on mitä syvimmässä mielessä ainutlaatuinen kehitystapahtuma, jossa toinen voi olla toiselle henkisenä tukena ja auttajana, mutta jossa tämä apu tulee tarjota toisen omiin tarpeisiin ja pyyntöihin, kysymyksiin perustuen, sen sijaan että vaikuttimina olisivat omat itsekkäät, useimmiten hyvin tiedostamattomat alemmat tarpeet. Myös Marialla on oma opettajansa ja auttajansa tämän kehitysaskeleen ottamiseksi, sekä toiset kanssakulkijat, joiden elämään hänen elämänsä on syvästi liittynyt. Näin pääsemme näkemään tämän draaman laajana elämänkuvaelmana, jossa jokainen ihmissuhde ja näiden eri vaiheet sekä kanssakäymiset, ulottuen eri maanpäällisten elämien kulkuun ja tapahtumiin asti, voivat olla avaamassa katsojalle, meille jokaiselle ihmiselle, henkisen kehitystien salaisuuksia. Tämä draama, Sielun koettelemus nimeltään, jossa seurataan samojen yksilöllisyyksien kehitystietä eri elämien kulussa, on toinen Rudolf Steinerin kirjoittamasta neljästä mysteerinäytelmästä, ja se esitetään nyt lokakuussa kahtena viikonloppuna Marjatta-koululla Helsingissä. Kyseinen näytelmä voi auttaa meitä oivaltamaan yhä vahvemmin itsetuntemuksen ja itsekasvatuksen merkitystä oman yksilöllisen elämäntiemme todellisina auttajina, tukemaan meitä oman sisäisen tiemme ja sielunvoimiemme löytämisessä sekä näkemään uudessa valossa ne ihmissuhteet, joihin oma kohtalomme on meidät kuljettanut..  Lämpimästi tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan! Kyse on Taiteinin piirissä toimivan mysteeridraamaryhmän esityksistä, joista löydät lisää tietoa täältä: https://taitein.fi/mysteeridraamaryhma/

Näiden esitysten jälkeen Taitein järjestää kahtena marraskuisena viikonloppuna kaksi työpajaa, joissa perehdytään arvostavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen (NVC) mahdollisuuksiin kehittyvän itsetuntemuksen perustalta. Ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski. Ensiksi on tarjolla peruskurssi, jonne ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa itsetuntemuksen syventäminen ja vuorovaikutustaitojen kasvattaminen. Työpaja toimii hyvänä mahdollisuutena tulla kuulemaan ja oppimaan sekä harjoittelemaan NVC:n perusteita turvallisen ja myönteisen ilmapiirin tukemana. Toinen kurssiviikonloppu suuntautuu tämän opitun syventämiseen ja lisäharjoitteluun, jossa otetaan tuntumaa konkreettisemmin oman elämän ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteisiin sekä niiden tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin. Kurssille ovat tervetulleita myös muut NVC:n perusteita tuntevat. Lue lisää täältä: https://taitein.fi/vuorovaikutustaidot-ja-nvc/

Samoin marraskuun alussa alkaa toisen tyyppinen, mutta samoin myös itsetuntemuksen ja empatian kyvyn kasvattamiseen suuntautuva, rauhalliseen tahtiin etenevä, torstaiaamupäivisin kokoontuva työpaja oman elämänkaaren (biografian) tarkastelun äärellä. Osallistumiseen ei tarvitse olla ennakkotietoja, kiinnostus oman elämäntien tarjoaman viisauden etsimiseen ja tarkasteluun, yhdessä toisten kanssa työskennellen, riittää hyvin. Ohjaus Tuulikki Sarekoski. Tästä työpajasta voit lukea täältä: https://taitein.fi/elamankaari-matkana-minuuteen-2/

Voisiko itsetuntemuksen kasvamisessa olla kyse myös oman ajattelun voiman kehittämisestä? Tästä pääset ottamaan selvää lähtemällä mukaan marraskuun ensimmäisenä maanantaina aloittavaan työpajaan, jonka tehtävänä on sukeltaa yhdessä työskennellen Rudolf Steinerin perusteokseen Vapauden filosofia. Työskentelyn tavoitteena on auttaa osallistujia keskittymään oman ajattelunkulun hallintaan ja sen kehittämiseen, luoden askel askeleelta omistautuneen työskentelyn myötä edellytyksiä ajattelun vapauttamiseen sen fyysisestä sidonnaisuudesta, ajattelun itsensä harjoittaman itsetarkastelun myötä sen omaa voimaa ja elämää edistäen, jokaisen tätä yksilöllisesti kehittäen omana inhimillisenä tietoisuustienään. Tässä teoksessa Rudolf Steiner viittaa myös siihen, että vasta oikea ja selkeä ajatus voi viedä meidät todellisiin, korkeampiin ja puhtaampiin rakkauden voimiin. Meissä syntyvät tunteet kantavat kyllä elämää meidän sisäisyydessämme, mutta ellei ole mitään selkeästi tiedostettua ja itse oivallettua, ei ole mitään olemuksellista mihin nämä rakkauden voimat voisivat todellisesti laskeutua ja liittyä. Ilman toden ajattelun luomaa substanssia harhailemme tyhjän päällä, emmekä löydä itsestämme ulottuvaa siltaa, kantavaa suhdetta ulkopuoliseen maailmaan.., jolloin itse todellisuus ei pääse avautumaan meille. Työpajassa on tarkoitus lukea yhdessä kirjaa ja keskustella siitä mitä luettu ja tästä itse ajateltu meissä kokemuksellisesti herättää. Kokoontumiset ovat verkossa (Zoom) maanantaisin kello 17:30–19 marraskuun alusta kevään loppuun kestäen. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan ensimmäiselle tapaamiskerralle, jonka jälkeen voit päättää mukaan lähtemisestä yhteiseen työskentelyyn. Lue lisää täältä: https://taitein.fi/vapauden-filosofia-tyopaja/

Myös jo meneillään oleviin työpajoihin voi tulla vapaasti tutustumaan ja osallistumaan, mikäli kiinnostuit. Esimerkiksi Ana Pilat ohjaa koko syksyn ajan laulutyöpajoja, jotka pohjaavat ns. Werbeck-harjoitteluun ja oman lauluäänen löytämiseen ja vapauttamiseen. Jokainen laulutyöpaja on oma kokonaisuutensa eikä aiempaa kokemusta tai laulamisen ”osaamista” tarvita. https://taitein.fi/singing-workshop/

Lisäksi perjantaisin jatkaa kokoontumista päiväryhmä, joka on tästä syksystä alkaen syventynyt Goethen Faust teokseen sitä yhdessä lukien ja taiteellisesti työstäen. Työskentely on vasta niin alussa, että siihen voi helposti vielä liittyä mukaan, mikäli kiinnostuit. Katso lisää täältä:  https://taitein.fi/tarinoiden-ja-maalaten/

Mysteeridraamaesitysten jälkeen sen ohjaaja Helena Pihlström ja eurytmisti Nina Alfthan aloittavat myös kaikille uusille kiinnostuneille avoimen uuden viiden kerran sarjan taiteellista työskentelyä eurytmian sekä puhe- ja draamataiteen äärellä. Lue lisää täältä:  https://taitein.fi/puhetaiteen-kurssi/

Kaikki Taiteinin tarjolla oleva toiminta pyrkii olemaan mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sellaista, että mukaan voi tulla mukaan ilman ennakkotietoja ja -taitoja. Aito kiinnostus ihmisenä olemista ja kehittymistä kohtaan riittää hyvin! Lämpimästi tervetuloa tutustumaan ja mukaan toimintaan!
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kursseille ja työpajoihin osoitteessa taitein@taitein.fi tai puhelimitse, 050 4343432.
 
Hehkuvin syysterveisin, Taitein yhteistyötiimien puolesta,
 
Tuulikki Sarekoski

TAITEIN- Kuva mysteeridraamaryhmän harjoittelusta Sielun koettelemus draaman parissa syksyllä 2022.
Kuva Kari Westerlund.

Tässä vielä edellisen kirjeen kuvausta Taiteinin sivuilta löytyvästä: Löydät tarjolla olevat taidekurssit etusivun Taidekurssit ja -pajat valikon alta, https://taitein.fi/taidekurssit-ja-pajat/ Mobiilissa nämä löytyvät etusivun kahden viivan takaa. Temaattiset kurssit ja työpajat löytyvät entiseen tapaan etusivun Tutkiva ihmisyys -valikon alta, https://taitein.fi/tutkiva-ihmisyys/ samoin mobiilissa etusivun kahden viivan takaa. Työpajojen ja kurssien jaottelu näiden otsakkeiden välillä on liikkuvaa, joten kysy rohkeasti lisää tai tule paikalle ensiksi vaikka kertaluonteisesti kuulostelemaan ja tutustumaan, mikäli kiinnostuit. Näin oma vaikutelmasi ja tuntumasi pääsee ratkaisemaan osallistumisen, kertomaan onko sinun juttusi. Paikan päällä tapahtuvan toiminnan lisäksi jatkamme myös verkkokurssien järjestämistä. Tarkemmat tiedot löytyvät aina kyseisiltä kurssin omilta sivuilta. Kursseja ja työpajoja syntyy ja alkaa myös matkan varrella lisää, joten sivujamme kannattaa seurata. Pyrimme ilmoittamaan tulevasta ohjelmasta myös Taiteinin Facebook sivuilla, sekä jakamaan jatkossa myös teidän kokemuksianne osallistumisesta lyhyiden videoiden yms. muodossa:  https://www.facebook.com/Taitein
 
Uusimpana etusivun valikkona löytyy Yksilöohjaus; https://taitein.fi/yksiloohjaus/ Tämän alta löytyvät Taiteinin piirissä yksityistunteja ja yksilöohjausta sekä yksilövalmennusta tarjoavat yhteistyötahot. Nämä palvelut ovat myös avoimia kaikille kiinnostuneille. Marraskuun kirjeessä kerromme teille näistä palveluista lisää. Ole yhteydessä ja kysy lisää mikäli kiinnostuit!
 
Neljäntenä valikkona on Yhteistyössä. Tämän valikon alta löydät tietoa eri työryhmistä ja niiden järjestämästä ohjelmasta sekä eri projekteihin liittyvistä tapahtumista. https://taitein.fi/yhteistyossa/
 
Olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli sinulla on kysymyksiä toimintaamme liittyen. Olemme tavoitettavissa sähköpostitse osoitteessa taitein@taitein.fi tai puhelimitse 050 4343432, joka tavoittaa parhaiten arkisin maanantaista keskiviikkoon n. kello 10–14 välillä. Myös vanhempi osoite taiteinry@gmail.com toimii toistaiseksi edelleen. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan myös paikan päälle, Taiteinin toimitilan Odilian löydät osoitteesta Lehtikuusentie 2 M, Helsinki. Olemme siellä tavattavissa suunnittelun merkeissä tiistaisin kello 16–17, mutta myös muusta ajankohdasta tavata voimme yhdessä sopia. Ilo nähdä!