Sovittelun taito ja NVC

INTENSIIVIKURSSI sovittelun ja kohtaamisen taitoihin NVC:n pohjalta! 

Kesäkuun alussa pidettävä intensiivikurssi on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä edellytä ennakkotietoja asiasta! Lämpimästi tervetuloa kurssin toiseen esittely- ja tutustumisiltaan keskiviikkona 23.5. klo 18-20. Esittelyilta on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä ole sitova kurssille osallistumiseen. Kurssin ohjaaja Kimmo Sarekoski alustaa aiheesta ja esittelee kurssin. Vapaaehtoinen oviraha.

 

Kurssipäivämäärät: 6.-8. kesäkuuta 2018
Aika: keskiviikkona ja torstaina kello 9.30-17 ja perjantaina kello 9.30-13.30.
Kurssin kesto yhteensä 19 lähiopetustuntia, sisältäen lounastauon to ja pe.
Paikka: Taitein, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Kurssihinta 350 euroa.
Ilmoittautumiset kesäkuun kurssille 23.5. mennessä: taiteinry@gmail.com
Lisätiedot, p. 050 4343432 (Tuulikki)
Kurssi järjestetään 4-12 osallistujalla.

Suosittelemme kurssia erityisesti myös opettajille sekä kaikille muille nuorten kanssa työskenteleville huomioivan ja arvostavan vuorovaikutuskulttuurin edistämiseksi!

HUOM! Mikäli yhteisössänne on riittävä määrä osallistujia (n. 8-12), niin tarjoamme kursseja pidettäväksi teille omana ryhmänänne, omissa toimitiloissanne ja teille sopivana ajankohtana! Kysy lisää!: taiteinry@gmail.com / 050 4343432

 


NVC lyhyesti
”Nonviolent Communication” -termin voi suomentaa esimerkiksi arvostavaksi tai myötäeläväksi vuorovaikutukseksi ja se on yhdysvaltalaisen psykologin Marshall Rosenbergin (1934-2015) luoma ihmisten välistä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja sovittelua koskeva menetelmä. Marshall Rosenberg on perustanut työnsä edistämiseksi kansainvälisen NVC-keskuksen – Center for Nonviolent Communication; www.cnvc.org Rosenbergille tärkeä kysymys oli ihmisten välisen vuorovaikutuksen laatu; millainen toiminta johtaa ihmisten välisen yhteyden syntymiseen ja sen ylläpitämiseen? Minkälaisia ovat yhteyttä luovat ja sitä estävät vuorovaikutustavat?

NVC:n perustana on tarvelähtöinen ihmiskäsitys, jonka mukaan

• ihmisen toiminta perustuu tarpeiden tyydyttämiselle (fyysiset, sosiaaliset, henkiset tarpeet)
• ihmiset haluavat olla toisilleen hyödyksi, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti

NVC -mallin avulla voimme tarkastella omaa toimintaamme, pyrkiä rehelliseen itsemme ilmaisemiseen, sekä päästä empaattiseen, myötäelävään vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa. NVC mallin neljä askelta ovat havainto – tunne – tarve ja pyyntö:

1) havainnot – on olennaista kyetä näkemään tapahtuma tai tilanne sellaisenaan ja ilmaisemaan tämä havainto sanallisesti lisäämättä siihen mitään tuomitsemista tai arvostelmaa.
2) tunteet – kyetä kertomaan mitä tunteita tähän havaintoon liittyy? Olemmeko loukkaantuneita, ärtyneitä, iloisia? Tarkastelun kohteeksi voimme ottaa sen, mitä juuri nyt tunnemme suhteessa näihin havaintoihin.
3) tarpeet – halu ilmaista, mitä nämä tunteet kertovat meidän tarpeistamme? Tunteet toimivat viestinviejinä.
4) pyynnöt – kun tarve on tunnistettu, on mahdollista esittää pyyntö tämän tarpeen täyttämiseksi.

 

 

SOVITTELUN TAITO  -kurssi vuorovaikutustaitojen harjoittamiseksi, keväällä 2018!

Uusi kolmen viikonlopun mittainen kurssi painottuu tarkastelemaan KONFLIKTIKYVYKKYYTTÄ. Mitä me voimme oppia konflikteista ja MITEN me voimme toimia rakentavasti niissä? Tervetuloa kuulemaan kurssista sen esittelyiltaan 20.2. 2018 klo 18-20.  Ilta ei edellytä kurssille osallistumista, vaan on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille! Lisätiedot ja ilmoittautumiset esittelyiltaan sekä kurssille 19.2. mennessä: taiteinry@gmail.com

Kurssisarja sisältää esittelyillan, jolloin tutustutaan NVC:n perusteisiin, sekä kolme kurssiviikonloppua, jolloin keskitytään tiedollisen syventämisen lisäksi yhdessä tehtäviin harjoituksiin ja niistä saataviin kokemuksiin. Kurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, eikä osallistuminen edellytä mitään ennakkotietoja asiasta. Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski. Taiteelliset harjoitteet ohjaa Kirsti Salovaara.

KURSSIPÄIVÄMÄÄRÄT:
Osa I   23.-24.2. (9h)
Osa II 23.-24.3. (9h)
Osa III 13.-14.4. (9h)
Aika: perjantaisin klo 18-21 ja lauantaisin klo 10-16
 
Hinta: Esittelyilta, oviraha 20 euroa. Kurssisarja 450 euroa, osat I-III.
Yksi viikonloppu erikseen 180 euroa, esim. aiemmin kursseille osallistuneille taitojen virkistämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Hinnasta voi tarvittaessa neuvotella. Osallistujamäärä 6-12 henkeä. Tee- ja kahvitarjoilu.
Paikka: Taitein ry, Lehtikuusentie 2 M, Helsinki.
Ilmoittautumiset: taiteinry@gmail.com
Huom! jatkamme syksyllä 2018 uudella kolmen viikonlopun mittaisella kurssilla, joka on suunnattu aiemmin kursseille osallistuneille taitojen syventämiseksi. Kysy lisää! Uusi tutustumiskurssi kesäkuussa 2018, ks. esittely sivun alusta.
 

KURSSIRUNKO:

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustiedot sovittelusta ja valmiuksia sovittelutyökalun käyttämiseksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Pääasiallisena kohteena on vuorovaikutus ja sovittelu yksittäisten ihmisten välillä.

Kurssi alkaa johdannolla sovitteluun sekä tutustumalla käsitteisiin. Perehdymme vuorovaikutuksen peruskysymyksiin; kuuntelemiseen, itseilmaisuun, tunteisiin ja tarpeisiin. Tutkimme erilaisia vuorovaikutustapoja ja niiden vaikutusta ihmisten välisen yhteyden vahvistumisen näkökulmasta. Tutustumme kurssilla myös erityyppisiin konflikteihin, konfliktien eskalaatio-malliin ja pohdimme konflikteja mahdollisuuksina.

• Perehdymme sovittelijan työkalupakkiin eli ns. ”sovittelijan käteen”.
• Miten toimia kutsuttuna sovittelijana?
• Mitkä ovat mahdollisuudet vapaamuotoisessa tai epämuodollisessa sovittelussa?
• Käytännön harjoittelu todellisissa elämän tarjoamissa tilanteissa

Työskentelytapoina ovat alustukset, toiminnalliset taitoharjoitukset, jotka tehdään yleensä kolmen hengen ryhmissä, sekä reflektoiva yhteinen keskustelu harjoituksissa saaduista kokemuksista. Kurssilla käytetyn valmennusmetodin taustalla on käsitys siitä, että ihminen oppii vuorovaikutustaitoja parhaiten käytännön harjoitteilla.

 

Ohjaaja
Kurssin ohjaajana toimii Kimmo Sarekoski (OTK, VT, sovittelija). Hän työskentelee tällä hetkellä henkilöstöjohtajana. Oman toimensa sisällä ja ohella hän toimii sovittelijana ja valmentaa sovittelutaitoja ryhmille. Hän on tehnyt erilaisia sovittelutehtäviä noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Ennen henkilöstöjohtajan tehtäväänsä Kimmo hoiti useita vuosia erilaisia riita-asioita omassa lakiasiaintoimistossaan, joissa tehtävissä sovittelu kuului osana työnkuvaan. Kimmo on kouluttautunut sovittelijaksi vuonna 2011 vuoden kestäneellä NVC-pohjaisella sovittelukurssilla. Kouluttajina olivat CNVC Certified trainer Liv Larsson, Empathy and mediation trainer Kay Rung Ruotsista ja CNVC Certified trainer Hanna Savanna Suomesta. Tätä ennen hän on osallistunut mm. Friedrich Glaslin konfliktitaitojen koulutukseen vuonna 2003. Glasl on opettanut sovittelua ja konfliktin hallintaa Salzburgin yliopistossa, minkä lisäksi hän on toiminut samoin kuin Marshall Rosenberg lukuisissa kansainvälisissä konflikteissa sovittelijana; http://www.trigon.at/en/.

 

Lisätiedustelut: taiteinry@gmail.com / 050 4343432 (Tuulikki)

Lämpimästi tervetuloa kursseille!

Huom! Rosenbergin jo klassikoksi muodostuneesta kirjasta on ilmestynyt uusi suomennos Viisas Elämä sarjassa:http://www.basambooks.fi/kirja Lisäksi suosittelemme oheislukemistoksi Liv Larssonin kirjaa Sovittelun taito; http://www.adlibris.com/fi/kirja/sovittelun-taito

sovittelu

Comments are closed